Zimowe utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych oraz terenów budynków komunalnych na terenie Miasta Ząbki

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ząbki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 225 109 700 , fax. 225 109 888
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 225 109 700, fax. 225 109 888
  REGON: 52728500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych oraz terenów budynków komunalnych na terenie Miasta Ząbki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni ciągów pieszych oraz nawierzchni na terenie budynków komunalnych, tj. ciągów pieszo jezdnych oraz dojść do pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ I: ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH, CZĘŚĆ II: ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA TERENACH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną