Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2019/2020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4445558 , fax. 0-18 4445558 wew. 9
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
  Łącko 755
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4445558, fax. 0-18 4445558 wew. 9
  REGON: 49193609500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług na terenie Gminy Łącko w sezonie zimowym 2019/2020 z zakresu zimowego utrzymania dróg tj. mających na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Wykonawca będzie świadczył usługi tylko w przypadkach występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie sprzętu do odśnieżania lub materiałów do zwalczania śliskości tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości. Wykonawca będzie świadczył usługi przy użyciu sprzętu będącego w jego dyspozycji i przy użyciu własnych materiałów do likwidacji śliskości. Materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. ( Dz .U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960). Do zimowego utrzymania przewidziano drogi o łącznej długości 13,70 km w obwodzie Jazowsko. Wykaz dróg zakwalifikowanych do zimowego utrzymania oraz wymagane standardy odśnieżania wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną