Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości przystąpienia do akcji „Zima”, na co składa się; 1) zabezpieczenie wymaganej ilości materiałów do prowadzenia zimowego utrzymania, w szczególności piasku, środków chemicznych i materiałów uszorstniających, 2) zabezpieczenie wymaganej obsady pracowników i zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu oraz pełnej jego dyspozycyjności do świadczenia tych usług 3) prowadzenie stałej kontroli meteorologicznej, która powinna stanowić podstawę podejmowania decyzji o rozpoczęciu i wykonywaniu prac zimowego utrzymania dróg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną