Zakup samochodów osobowych oraz samochodów osobowych terenowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. – 5 części zamówienia

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów osobowych oraz samochodów osobowych terenowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. – 5 części zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów osobowych oraz samochodów osobowych terenowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. – 5 części zamówienia. Szczegółowy zakres dostaw/y zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (z rozbiciem na poszczególne części zamówienia). Zamawiający podzielił zamówienie na pięć części, tj.: 1. Część zamówienia nr 1 – Zakup 1 samochodu osobowego na potrzeby Spółki AMW SINEVIA sp. z o.o.; 2. Część zamówienia nr 2 – Zakup 2 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA sp. z o.o.; 3. Część zamówienia nr 3 - Zakup 3 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA sp. z o.o.; 4. Część zamówienia nr 4 - Zakup 3 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA sp. z o.o.; 5. Część zamówienia nr 5 - Zakup 2 samochodów osobowych terenowych na potrzeby Spółki AMW SINEVIA sp. z o.o. Miejscem dostawy – odbioru przedmiotu zamówienia jest: AMW SINEVIA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną