Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-703 Sopot, Władysława IV
 • Telefon/fax: tel. 58 74 04 347, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
  Władysława IV 9
  81-703 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 74 04 347, , fax. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strefa.gda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów (z uwzględnieniem oceny kompletności oraz stanu technicznego infrastruktury, wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o. 2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz na zasadach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79210000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną