Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie.

PL.2012+ Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: PL.2012+ Sp. z o. o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-901 Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 22 295 90 00 , fax. +48 22 295 90 10
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PL.2012+ Sp. z o. o.
  Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 295 90 00, fax. +48 22 295 90 10
  REGON: 14117191000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi naprawy, serwisu i konserwacji schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, serwis i konserwacja schodów ruchomych i wind zlokalizowanych na PGE Narodowym w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44482000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną