Utrzymanie terenów zielonych - wycinka drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71

Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 980 911, , fax. 713 980 912
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 980 911, , fax. 713 980 912
  REGON: 93102216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbk.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie terenów zielonych - wycinka drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew przy ul. Ludwikowskiej 13 w Oleśnicy, dz. nr 14/26 i 14/21 AM 71.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną