Usługa ochrony osób i dozoru mienia wraz z obsługą szatni

Sąd Rejonowy w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy w Szamotułach
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-500 Szamotuły, Aleja 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 612 921 913 , fax. 612 920 002
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Szamotułach
  Aleja 1 Maja
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 921 913, fax. 612 920 002
  REGON: 32411600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szamotuly.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i dozoru mienia wraz z obsługą szatni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa ochrony osób i dozoru mienia w budynku Sądu przy Al. 1 Maja 5a, 64 500 Szamotuły oraz na terenie wokół tego budynku (budynek 3-piętrowy podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3.093,50 m2 oraz teren wokół budynku o powierzchni 1.316 m2; usługa dozoru mienia pomieszczeń VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu z siedzibą w Międzychodzie, znajdującego się w budynku przy ulicy Sikorskiego 22, 64 400 Międzychód (łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń 369,70 m2); usługa obsługi szatni w budynku Sądu Rejonowego przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną