Usługa Ubezpieczenia mienia oraz ryzyk komunikacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (2 Pakiety)

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa
 • Telefon/fax: tel. 032 6247777, 6247034 , fax. 032 6239428, 6247032
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  ul. Topolowa 16
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6247777, 6247034, fax. 032 6239428, 6247032
  REGON: 31010800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Powiatowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa Ubezpieczenia mienia oraz ryzyk komunikacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (2 Pakiety)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie: Dla pakietu 1: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Dla pakietu 2: ubezpieczeń komunikacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną