Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 56 472-96-32 , fax. 56 474-27-14
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
  ul. Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 472-96-32, fax. 56 474-27-14
  REGON: 87111888500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nml-um.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną