Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 323 848 215 , fax. 323 848 215
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
  ul. Żeromskiego 64
  42-603 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 323 848 215, fax. 323 848 215
  REGON: 24013014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp3tg.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 mającej siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64. Zamówienie zostało podzielone na X Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych: Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie, Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wołowe, wieprzowe, produkty mięsne, wędliny, Część (Pakiet) nr III – Drób, Część (Pakiet) nr IV – Owoce, warzywa i podobne produkty, Część (Pakiet) nr V – Ryby Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone, Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część (Pakiet) nr VIII – Jaja Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze Część (Pakiet) nr X – Wyroby garmażeryjne. Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 10 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają: • Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia, • Załączniki nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną