Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa nr 9 im.Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 9 im.Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Janusza Korczaka
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 92 , fax. 32 285 40 92
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 9 im.Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
  ul. Janusza Korczaka 2
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 92, fax. 32 285 40 92
  REGON: 73051400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp9tg.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika mającej siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Korczaka 2. Zamówienie zostało podzielone na X Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych: Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie, Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wołowe, wieprzowe, Część (Pakiet) nr III – Drób, Część (Pakiet) nr IV – Owoce, warzywa i podobne produkty, Część (Pakiet) nr V – Ryby Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Część (Pakiet) nr VIII – Jaja Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze Część (Pakiet) nr X – Ziemniaki Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 10 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają: • Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia, • Załączniki nr 2.1 do nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną