Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa Nr 15 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 15
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Litewska
 • Telefon/fax: tel. 322 855 116 , fax. 322 855 116
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 15
  ul. Litewska 6
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 855 116, fax. 322 855 116
  REGON: 27150277000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp15tg.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2021 r. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostki organizacyjnej Gminy Tarnowskie Góry tj. Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich mającego siedzibę w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej 6. Zamówienie zostało podzielone na IX Części (pakietów) z uwagi na rodzaj kupowanych artykułów spożywczych: Część (Pakiet) nr I – Produkty mleczarskie, Część (Pakiet) nr II – Mięso świeże: wieprzowe i produkty mięsne, wędliny, Część (Pakiet) nr III – Drób, Część (Pakiet) nr IV – Warzywa, owoce i podobne produkty, Część (Pakiet) nr V – Ryby, Część (Pakiet) nr VI – Produkty głęboko mrożone, Część (Pakiet) nr VII – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część (Pakiet) nr VIII – Jaja, Część (Pakiet) nr IX – Różne produkty spożywcze. Wykaz produktów wraz z ich planowanymi ilościami znajduje się w załącznikach od nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – w dokumencie Exel, który został podzielony na 9 zakładek, adekwatnie do każdej części zamówienia (pakietu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawierają: • Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymogi adekwatne do każdej części zamówienia, • Załączniki nr 2.1 do nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy osobno dla każdej z części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną