Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-042 Warszawa, ul. Marywilska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8116859 , fax. 0-22 8116859
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  ul. Marywilska 44
  03-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8116859, fax. 0-22 8116859
  REGON: 10842257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnbialoleka.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną