Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Wołominie

Powiat Wołomiński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wołomiński
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-200 Wołomin, Prądzyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 7874301,03,04 w. 152, , fax. 22 7765093
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołomiński
  Prądzyńskiego 3
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 7874301,03,04 w. 152, , fax. 22 7765093
  REGON: 13269344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Wołominie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w Wołominie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną