Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim”. 2. Ogólny zakres robót: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy/remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi zlokalizowanej przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Maz. zgodnie z n/w zakresem robót: 1/ Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby kuchni kateringowej i stołówki. 2/ Remont szatni. 3/ Wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych rulowanych w trzech salach lekcyjnych. 3. Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy opis i warunki wykonania robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. stanowiącej załączniki nr 8 do SIWZ. A. Kuchnia: W budynku szkoły przewidziano przebudowę pomieszczeń pod potrzeby kuchni kateringowej i stołówki. W załączniku nr 8 do SIWZ zamieszczono: projekt przebudowy kuchni z uwzględnieniem robót z branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz wyposażenia kuchni, przedmiary i szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. ` Uwaga: 1. Prace przebudowy kuchni będą wykonywane na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 808/19 wydanej przez Starostę Grodziskiego. 2. Z projektu „Przebudowy pomieszczeń szkoły podstawowej nr 5 przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim pod potrzeby kuchni kateringowej i stołówki” wyłączone są następujące roboty: a. Rozebranie ściany działowej pomiędzy stołówką a biblioteką. b. Wykonanie nowej ściany działowej pomiędzy stołówką a biblioteką wraz z położeniem gładzi i dwukrotnym malowaniem oraz przełożeniem okablowania teletechnicznego. c. Wykonanie otworu drzwiowego wraz z zamontowaniem drzwi DW13 - EIS30 – pomiędzy klatką schodową a stołówką. d. Wykonanie zamurowania po otworze drzwiowym DW13 EIS30 wraz z otynkowaniem i pomalowaniem ściany od strony klatki schodowej. e. Zamontowanie drzwi EI60 w zejściu do piwnicy w pomieszczeniu KL/04. B. Szatnia Remontowana szatnia znajduje się na najniższej kondygnacji w szkole. W załączniku nr 8 zamieszczono rysunek – rzut piwnicy. W ramach robót objętych przetargiem przewidziane są między innymi roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych i przetarcie tynków wraz z położeniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem. W załączniku nr 8 do SIWZ zamieszczono: przedmiary robót budowlanych dotyczących remontu szatni wraz z szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. C. Posadzki (Wymiana wykładziny PCV w salach lekcyjnych 30, 31, 34) Zamówienie obejmuje wymianę posadzki z tworzywa sztucznego w trzech salach lekcyjnych o łącznej powierzchni około 150m2. Obecnie w tych salach wykonana jest posadzka z tworzywa sztucznego, która ze względu na zły stan techniczny wymaga wymiany. W załączniku nr 8 do SIWZ zamieszczono: przedmiary robót budowlanych dotyczących wymiany posadzki wraz z szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną