„Remont biura obsługi interesantów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Ratusza”

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Pleszew
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont biura obsługi interesantów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Ratusza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie dotyczy remontu biura obsługi interesantów wraz z wydzieleniem nowego pomieszczenia oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Ratusza”. Główna funkcja pomieszczenia to biuro obsługi oraz hol wejściowy do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz dodatkowe pomieszczenie biurowe. 2) Zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe min. demontaż sufitu podwieszanego, boazerii, drzwi miedzy przedsionkiem a recepcją, skucie posadzek, demontaż mebli, grzejników; b) roboty remontowe branży budowlanej polegają na: ­ wykonaniu nowej posadzki z płytek marmurowych typu Morawica o wym. 60x60 cm, klasa ścieralności IV, ­ przedzieleniu pomieszczenia na dwa ścianą gipsowo-kartonową, ­ wykończeniu sufitu w kolorze białym oraz pomalowaniu ścian farbą emulsyjną w kolorze jasnoszarym – RAL 7047, ­ wykonaniu dekoracji ściany (na osi nr 3) w postaci lamperii angielskiej wykończonej okleiną imitującą dąb naturalny, ­ w ścianie oddzielającej recepcję od biura należy wykonać wnękę, w której należy umieścić kaseton podświetlany z zewnętrznie naciągniętym wydrukiem (wydruk tematycznie powiązany z budynkiem Ratusza) zgodnie z dokumentacją projektową, ­ wydruk podświetlany na profilach aluminiowych - 1 kpl. ­ montaż drzwi aluminiowych oszklonych automatycznie rozsuwanych i drzwi płytowych do nowo powstałego pomieszczenia, ­ malowanie krat okiennych, ­ renowacja istniejących drzwi, ­ montaż wycieraczki w przedsionku; c) roboty budowlane branży elektrycznej polegają na: ­ wykonaniu nowej instalacji elektrycznej jak instalacja zasilania urządzeń, oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego, gniazd wtykowych, ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej oraz montaż oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową, ­ montaż 4 kwadratowych lamp rastrowych LED z szybą mleczną we wskazanym pomieszczeniu. d) roboty budowlane branży sanitarnej polegają na: rozbudowie istniejącej instalacji o jeden dodatkowy grzejnik i wymianę pozostałych grzejników na grzejniki stalowe dwupłytowe w kolorze antracyt. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiORB, zapisami SIWZ i kosztorysem ofertowym -„ślepym”. 3) Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż następującego wyposażenia: - szafa M1 zgodnie z projektem mebli – 1 kpl. - szafa M2 zgodnie z projektem mebli – 1 kpl. - szafa M3 zgodnie z projektem mebli – 1 kpl. - biurkoM4 zgodnie z projektem mebli – 1 szt. - fotel o kształcie kubełkowym, podstawa chrom, tapicerka kolor grafit SN -15, stopka do podłóg twardych) – 2 szt., - fotel pracowniczy podstawa chrom, kółka do podłoża twardego, tapicerka kolor grafit SN -15 z podłokietnikiem -2 szt. - krzesło pracownicze na kółkach, tapicerka kolor grafit – 3 szt. - monitory – 3 szt. (cechy produktu opisane w załączniku nr 10a do SIWZ). - wózek do sprzątania – 3 szt. (rama wózka wykonana ze wzmocnionego plastiku odpornego na pękania, wózek wyposażony w dwa wiadra (16 l), wyciskarkę doczołową, uchwyt na kij mopa i podstawę pod mop, kuwetę na akcesoria (5 l), mop 40 cm. Przykładowy wymiar wózka (dł. szer. wys.) ok. 470x340x320. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiORB, zapisami SIWZ i kosztorysem ofertowym -„ślepym”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną