Realizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa
 • Telefon/fax: tel. 228 319 545 , fax. 228 319 101
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  ul. Miodowa
  00-246 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 319 545, fax. 228 319 101
  REGON: 27583700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.at.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Realizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych: 1) aktywne urządzenia sieciowe tworzące system nowej sieci 2) system archiwizacji plików 3) system zasilania awaryjnego 4) system pasywny sieci 5) system monitoringu środowiskowego Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego oraz montażu i konfiguracji urządzeń aktywnych dla sieci LAN wraz z instalacją w/w niezbędnych systemów sieciowych: Zakres robót obejmuje:  wykonanie nowych tras kablowych,  wykonanie okablowania strukturalnego,  wykonanie punktów dystrybucyjnych,  wykonanie gniazd użytkowników,  układanie kabli,  terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym,  dostarczenie oraz podłączenie urządzeń sieciowych,  prace wykończeniowe,  pomiary okablowania  montaż i konfiguracja sprzętu aktywnego,  instalacja i montaż szaf rackowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51610000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną