Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. +48 58 698 21 50 , fax. +48 58 698 21 65
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
  Al. Zwycięstwa
  81-451 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48 58 698 21 50, fax. +48 58 698 21 65
  REGON: 19311273000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppnt.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT Gdynia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną