Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa. podrobów i produktów mięsnych drobiowych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa
 • Telefon/fax: tel. 058 3231000, 3231260 , fax. 583 025 125
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kurkowa 12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3231000, 3231260, fax. 583 025 125
  REGON: 62649000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna SW nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy mięsa. podrobów i produktów mięsnych drobiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa od dnia 10.11.2019r. do dnia 09.11.2021r. do siedziby zamawiającego transportem własnym wykonawcy i na koszt wykonawcy mięsa, podrobów i produktów mięsnych drobiowych CPV 15100000-9. Zamówienie podzielone jest na 2 części. I część - Mięso i podroby w n/w ilościach: - kurczak mrożony - 6.000 kg - kotlet drobiowy panierowany mrożony - 2.400 kg - mięso mielone drobiowe pakowane - 2.880 kg - serca z drobiu mrożone - 2.880 kg - skrzydełka z kurczaka mrożone - 2.400 kg - udziec z kurczaka mrożony (bioderko) - 480 kg - wątróbki drobiowe mrożone - 2.880 kg - mielonka drobiowa - 4.320 kg - mortadela drobiowa - 5.280 kg - parówki cienkie drobiowe - 960 kg - pieczeń drobiowa - 4.320 kg - pierś drobiowa - 960 kg - polędwica drobiowa - 960 kg - serdelki drobiowe - 4.320 kg - szynka drobiowa - 960 kg - szynka mielona drobiowa - 1.200 kg - zwyczajna drobiowa - 4.800 kg II część - pasztety: - pasztet drobiowy konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pomidorami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z pieczarkami konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg - pasztet drobiowy z papryką konserwa ze zrywanym wieczkiem - 1.440 kg Dostawy realizowane będą: część I – jeden raz w tygodniu , część II – jeden raz na kwartał transportem wykonawcy i na koszt wykonawcy do magazynu żywnościowego AŚ Gdańsk w godz. 8.00 - 13.00. Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę, świeże, dobrej jakości, wolny od wad, wytworzone zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Wędliny w osłonce naturalnej lub sztucznej; powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu i galarety pod osłonką. Pieczeń drobiowa może być pakowana w foremki. Mięso i podroby muszą być czyste, formy naturalne bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń, wycieków krwi. Tuszka kurczaka patroszona, bez podrobów. Dopuszcza się przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni elementów mrożonych. Pasztety drobiowe pakowane w pudełka typu alupak ze zrywanym wieczkiem. Termin przydatności do spożycia liczony od daty dostawy dla mięs, podrobów i kotletów mrożonych musi wynosić nie mniej niż 3 miesiące; dla mięsa mielonego nie mniej niż 4dni, dla wędlin i szynek nie mniej niż 7 dni, dla konserw nie mniej niż 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną