Przebudowa węzła cieplnego w budynku głównym

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-903 Warszawa, Powsińska
 • Telefon/fax: tel. 225509758, , fax. 228 421 103
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  Powsińska 61/63
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225509758, , fax. 228 421 103
  REGON: 28847800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa węzła cieplnego w budynku głównym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzła cieplnego w budynku głównym Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. A Szczygła w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną