„Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka”

Gmina Grzegorzew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Grzegorzew
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew
  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
  62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 718 255
  REGON: 53852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Nr 491031P w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót dotyczących przebudowy drogi wchodzą: - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy tłuczniowej - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej - wykonanie zjazdów do posesji i do pól, - wykonanie umocnionych poboczy - wykonanie oznakowanie pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną