Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia na dostawy pn.: „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” w ramach którego będą realizowane następujące części: 1) Część nr 1: „Dostawa środków ochrony osobistej”; 2) Część nr 2: „Dostawa mydeł, płynów dezynfekcyjnych i innych materiałów związanych z dezynfekcją”; 3) Część nr 3: „Dostawa urządzeń związanych z dezynfekcją”; 4) Część nr 4: „Dostawa materiałów pomocniczych związanych z dezynfekcją”; 5) Część nr 5: „Dostawa i montaż automatu do bezdotykowego odkażania rąk”; 6) Część nr 6: „Dostawa i montaż bramki bezdotykowego pomiaru temperatury”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną