„Opracowanie graficzne projektu, korektę językową, stylistyczną i redakcyjną tekstu, skład, łamanie oraz druk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wydawnictw dla Magurskiego Parku Narodowego”.

Magurski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Magurski Park Narodowy
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38-232 Krempna, Krempna
 • Telefon/fax: tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Magurski Park Narodowy
  Krempna 59
  38-232 Krempna, woj. podkarpackie
  tel. 134 414 099, , fax. 134 414 440
  REGON: 18078930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.magurskipn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie graficzne projektu, korektę językową, stylistyczną i redakcyjną tekstu, skład, łamanie oraz druk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wydawnictw dla Magurskiego Parku Narodowego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu graficznym projektu, korekcie językowej, stylistycznej i redakcyjnej tekstu, składzie, łamaniu oraz druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w trakcie opracowania niezbędne jest uwzględnienie standardów graficznych Zamawiającego. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych, materiału ilustracyjnego w postaci zdjęć i grafik oraz logotypów Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: -uwzględnienia identyfikacyjnych standardów graficznych Zamawiającego, -wykonania korekty językowej, stylistycznej i redakcyjnej tekstu -wykonania projektu graficznego wydawnictwa/opracowania spójnego layoutu, -obróbki materiałów graficznych (zdjęć, grafik, map itp.), -redakcyjnego i technicznego przygotowania do druku, -terminu opracowania graficznego wraz z dostarczeniem plików do siedziby Zamawiającego - 21 dni po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego. -wydruku, złożenia, zszycia, dostawy gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego. -terminu realizacji wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu wydawnictwa. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć/grafik oraz logotypów Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Parametry techniczne: Część 1: Przewodnik "Folusz" - format wnętrze - 100x210 mm (pion) - format okładka - 300x210 mm, tylna okładka będzie miała rozkładane skrzydełko - kolor - 4/4 - objętość – 60 str. + 4 str. okładka - papier wnętrze - kreda 130 g - papier okładka - kreda 250 g+ folia matowa - 2 zszywki płaskie - nakład 500 szt. Część 2: Przewodnik "Hałbów-Kamień" - format wnętrze - 100x210 mm (pion) - format okładka - 300x210 mm, tylna okładka będzie miała rozkładane skrzydełko - kolor - 4/4 - objętość – 72 str. + 4 str. okładka - papier wnętrze - kreda 130 g - papier okładka - kreda 250 g+ folia matowa - 2 zszywki płaskie - nakład 500 szt. Część 3: Ulotka Questing - format - A4 poziom falcowany na 3 części - kolor – 4/4 - papier wnętrze - kreda 150 g - nakład 1 000 szt. Część 4: Ulotka o Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym MPN:: - format A6 - druk 4+4 - kreda błysk 130g - nakład 1 000 szt. Część 5: Książeczka - zeszyt ćwiczeń dla przedszkolaków "Przyjaciel MPN" - format - 218x172 mm poziom - kolor - 4/4 - objętość – 12 stron z okładką - papier okładka i wnętrze - offset 200 g - 2 zszywki płaskie - nakład 500 szt. Część 6: Książeczka - zeszyt ćwiczeń dla starszych dzieci "Przyjaciel MPN" - format - 172x218 mm pion - kolor - 4/4 - objętość - 20 stron z okładką - papier okładka i wnętrze - offset 200 g - 2 zszywki płaskie - nakład 500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną