Ochrona mienia i osób na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 17511575000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona mienia i osób na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona mienia i osób terenie placu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinkach: 1. Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km 2. Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km. 3. Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km a w szczególności: placu budowy drogi ekspresowej S5 na Odcinkach 1 2 i 5 o łącznej długości ok. 55,4 km oraz zlokalizowanych na jego terenie obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej ukończonych i/lub pozostających w trakcie budowy oraz wszelkiego mienia pozostawionego na placu budowy i w obrębie zapleczy technicznych, a także przebywających na tym terenie upoważnionych przez Zamawiającego osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną