Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie.

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-011 Szczecin, Mieszka I
 • Telefon/fax: tel. +48691852200
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Mieszka I 33
  71-011 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48691852200
  REGON: 382696215
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w zawiązku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: - zakup i dostawę materiału roślinnego na miejsce sadzenia w ilości 130 szt. drzew i 72 szt. krzewów - przygotowanie podłoża pod nasadzenia - posadzenie drzew i krzewów - ściółkowanie - palikowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną