Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek organizacyjnych

Energia Optimum Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Energia Optimum Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Zaciszna
 • Telefon/fax: tel. 601066162 , fax. 324 246 341
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Energia Optimum Sp. z o.o.
  ul. Zaciszna 42591
  43-384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 601066162, fax. 324 246 341
  REGON: 24189631400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy zakup paliwa gazowego do obiektów Gminy Skoczów i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 482 211 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną