dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-523 Poznań, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48618473156 , fax. +48618473156
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadiusza Fiedlera
  ul. Dąbrowskiego 73
  60-523 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618473156, fax. +48618473156
  REGON: 63420739700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. Zgodnie z opracowanym przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przywóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwoź na trasie szkoła - dom ucznia) wyniesie około 20 osób, a łączna ilość kilometrów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 3 520 km (110 dni x 320 km na dzień) przez okres wykonywania usługi (wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt). Opiekunów zatrudni Wykonawca. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekuje. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok kierowcy. Opiekunami muszą być osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posiadające kurs z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu. Dzienna ilość pracy 1 opiekuna wynosi 7,5 h. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w ręce nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od nauczyciela świetlicy. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych będzie 4 opiekunów i taką właśnie ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny przedmiotowej usługi. Łączna ilość godzin pracy opiekunów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 3 520 godzin (110 dni x 8 h x 4 opiekunów) przez okres wykonywania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60115000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną