Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirugicznych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 42 22 53 500 , fax. 42 21 49 299
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 68
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 53 500, fax. 42 21 49 299
  REGON: 10068249100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirugicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe - załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną