Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie w Popowo-Parcele

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego
 • Telefon/fax: tel. 226 105 541 , fax. 226 734 501
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
  ul. Chłopickiego
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 105 541, fax. 226 734 501
  REGON: 32124700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie w Popowo-Parcele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy produktów mleczarskich, margaryny i oleju do Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie oraz do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie w Popowo-Parcele - część nr 1(dostawy produktów mleczarskich): 1. Mleko w proszku odtłuszczone, kod CPV-15511700-0, Polska Norma PN-ISO 8156:2014-07, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 60 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 2500 kg. 2. Śmietana 18%, kod CPV-15512100-1, Polska Norma PN-A-86050:200/Az1:2006, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 10 litra, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 litrów. 3. Twaróg chudy, kod CPV-15542100-0, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia – 5500 kg. 4. Ser topiony, kod CPV-15542200-1, Polska Norma PN-EN-ISO-5534:2005, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: kostka 100 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia – 3500 kg. 5. Ser żółty, kod CPV-15544000-3, Polska Norma PN-A-86230:1968, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 30 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 3000 kg. 6. Serek wiejski, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 7. Serek homogenizowany, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86232:1973, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 100 g do 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 1500 kg. 8. Kefir naturalny, kod CPV-15540000-5, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 250 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 150 kg. 9. Jogurt naturalny, kod CPV-15551310-1, Polska Norma PN-A-86061:2002, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: 150 g, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 15 dni, Orientacyjna ilość zamówienia - 80 kg. Gramatura jednego opakowania przedmiotów zamówienia określonych w poz. 3, 6, 7 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii. - część nr 2 (dostawy margaryny i oleju): 1. Margaryna do smarowania pieczywa, kod CPV-15431000-8, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: od 0,2 do 0,25 kg, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia - 25000 kg. 2. Olej roślinny jadalny, kod CPV-15411000-2, Polska Norma PN-A-86901:1997/Az1:2001, Wymagana gramatura jednego opakowania netto: do 5 litrów, Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy: 3 miesiące, Orientacyjna ilość zamówienia – 7000 litrów. Gramatura jednego opakowania przedmiotu zamówienia określonego w poz. 1 powinna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną