Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 846 659 015 , fax. 846 659 002
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  ul. Żwirki i Wigury 7
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 659 015, fax. 846 659 002
  REGON: 19870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs4.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7 na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną