Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - regały, pralka i suszarki, pianino i ławka dla pianisty, telewizory - monitory oraz wyposażenie gabinetu odnowy biologicznej.

Polski Teatr Tańca ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polski Teatr Tańca
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-835 Poznań, Kozia
 • Telefon/fax: tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Teatr Tańca
  Kozia 4
  61-835 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8524241, 8524242, , fax. 618 532 370
  REGON: 00027890700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptt-popznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - regały, pralka i suszarki, pianino i ławka dla pianisty, telewizory - monitory oraz wyposażenie gabinetu odnowy biologicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenie nowej siedziby Polskiego teatru Tańca w regały do magazynu kostiumów, pralni, suszarni oraz pomieszczeń gospodarczych, telewizory - monitory, wyposażenie gabinetu odnowy biologicznej w wannę do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, łóżko do masażu oraz szafę na medykamenty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną