Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla OSP Kórnik.

Ochotnicza Straż Pożarna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-035 Kórnik, ul. 20 Października
 • Telefon/fax: tel. 618 170 115 , fax. 618 170 115
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna
  ul. 20 Października 93
  62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 618 170 115, fax. 618 170 115
  REGON: 63418873100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp.kornik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla OSP Kórnik.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną