Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej sktkami w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nawojowska
 • Telefon/fax: tel. 184 439 955 , fax. 184 439 955
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Nawojowska 155
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 439 955, fax. 184 439 955
  REGON: 49078152600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/dps155nowysacz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej sktkami w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 155. Rodzaj zamawianych produktów oraz ich wielkość zostały określone w arkuszach kalkulacyjnych stanowiących załącznik nr 1 Pakiet nr 1 (środki ochrony indywidualnej ), załącznik nr 1 Pakiet nr 2 (środki do dezynfekcji) , załącznik nr 1 Pakiet nr 3 (rękawice jednorazowe i art. medyczne), załącznik nr 1 Pakiet nr 4 (sprzęt i wyposażenie medyczne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną