Dostawa produktów spożywczych do OSW Malinówka

Nadleśnictwo Ełk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Ełk
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 19-300 Ełk, Mrozy Wielkie
 • Telefon/fax: tel. 876 202 513, Joanna , fax. 876 202 513
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ełk
  Mrozy Wielkie 21
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 202 513, Joanna, fax. 876 202 513
  REGON: 79001123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do OSW Malinówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw produktów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Malinówce przy Nadleśnictwie Ełk. Dopuszcza się oferty z artykułami innymi niż wymienione w ofercie, ale mają to być artykuły równoważne. W przypadku artykułów równoważnych należy podać ich nazwę (kolumna 2 kosztorysu ofertowego), a w przypadku innych opakowań również wielkość opakowania ( kolumna 5 kosztorysu ofertowego) . Różnica wielkości opakowania innego niż planowane określone jest w kolumnie 5 w kosztorysie ofertowym. W przypadku kiedy zamawiane artykuły podlegają Polskim Normom, oferowane artykuły muszą je spełniać. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią druki "Kosztorysu ofertowego " .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną