dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego części 1-7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki
 • Telefon/fax: tel. 032 4147334, 4152255, 4153001 , fax. 032 4147334, 4152255 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
  ul. Karola Miarki 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4147334, 4152255, 4153001, fax. 032 4147334, 4152255 w. 42
  REGON: 19307400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswnis.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego części 1-7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, tusze, niszczarki; Część 2 – zestawy komputerowe, laptopy, tablety, monitory, podzespoły komputera; Część 3 – kamery, aparaty fotograficzne; Część 4 – projektory multimedialne, tablice interaktywne, ekrany; Część 5 – meble biurowe, szkolne, restauracyjne, hotelowe, stół stolarski; Część 6 – AGD, urządzenia gastronomiczne, akcesoria baristy, akcesoria barmańskie, urządzenia do kuchni molekularnej; Część 7 – zestaw komputerowy do zajęć logopedycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną