Dostawa mięsa i wędlin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony w nazwie pozstępowania, a zatem jest z nim tożsamy, ponadto zamówienie zostało podzielone na 2 części, czyli: 1) część nr I- dostawa mięsa, 2) część nr 2 – dostawa wędlin. Szczegółowy opis, podział rodzajowo - ilościowy oraz wymagania realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SIWZ: Załącznikach nr 2.1-2.2 do SIWZ (Formularze asortymentowo-cenowe), Załączniku nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załączniku nr 7 (umowa – wzór), stanowiących jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną