Dostawa macierzy, komputerów, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz sprzętu multimedialnego

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny
 • Telefon/fax: tel. +48(12)4223264
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31-011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)4223264
  REGON: 382698540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa macierzy, komputerów, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz sprzętu multimedialnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego obejmującego macierz, komputery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe oraz sprzętu multimedialny. 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje 4 części: 1) Część I(A) – MACIERZ PLIKOWA 2) Część II(B) – SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE 3) Część III(C) – KOMPUTERY PRZENOŚNE, AKCESORIA 4) Część IV (D) – SPRZĘT MULTIMEDIALNY 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (odpowiednio I (A), II (B), III (C), IV (D)).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną