Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych pojazdów, wykonanych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.) oraz § 11- 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r., poz. 546). Tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe, dwurzędowe, zmniejszone (w tym do przyczep, zabytkowe, tymczasowe wg potrzeb) 41700 szt., tablice zwyczajne motocyklowe 1600 szt, tablice zwyczajne motorowerowe 200 szt., wtórniki tablic rejestracyjnych, indywidualne dodatkowe tablice na bagażnik 2900 szt., tablice profesjonalne 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną