Dostawa agregatu prądotwórczego, zabudowanego na samochodzie ciężarowym dla Oddziału Trenowego TVP S.A. w Poznaniu

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-144 Poznań, Serafitek
 • Telefon/fax: tel. 618 506 400 , fax. 618 755 123
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
  Serafitek 8
  61-144 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 506 400, fax. 618 755 123
  REGON: 10418973001430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa agregatu prądotwórczego, zabudowanego na samochodzie ciężarowym dla Oddziału Trenowego TVP S.A. w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa agregatu prądotwórczego, zabudowanego na samochodzie ciężarowym dla Oddziału Trenowego TVP S.A. w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31120000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną