CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW

Gmina Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Żabia Wola
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-321 Żabia Wola, ul. Główna
 • Telefon/fax: tel. 046 8578182, 8578224 , fax. 468 578 181
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabia Wola
  ul. Główna 3
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 046 8578182, 8578224, fax. 468 578 181
  REGON: 75014857800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1, 2 stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną